O mnie

Wykształcenie

Uniwersytet Wrocławski ukończyłam ze specjalizacją: Psychologia Kliniczna Człowieka Dorosłego.

Odbyłam kurs stażowy w zakresie pomocy psychologicznej zorganizowany przez Ośrodek Profilaktyki Środowiskowej Agencji Doradztwa Zawodowego `AD` we Wrocławiu.

Jestem certyfikowanym Specjalistą Terapii Uzależnień
(nr certyfikatu SP/0334/2008).

Ukończyłam Krakowskie Centrum Psychodynamiczne w zakresie psychoterapii psychodynamicznej.

Pracuję pod stałą superwizją.


 
 

Doświadczenie

Przez 5 lat pracowałam na stanowisku psychologa w placówce kompleksowo leczącej zaburzenia funkcjonowania (pomoc psychiatryczna, psychologiczna, psychoterapeutyczna). Prowadziłam psychoterapię indywidualną oraz grupową, udzielałam pomocy psychologicznej. Założyłam własną, autorską grupę wsparcia dla osób uzależnionych, projektowałam programy terapeutyczne .

Pełniłam również funkcję Ordynatora Oddziału Dziennego dla osób Uzależnionych z Podwójną Diagnozą ( uzależnienie chemiczne plus inne rozpoznanie). W trakcie pracy poznałam różne aspekty pomocy/leczenia, w trybie szpitalnym oraz ambulatoryjnym, osobom głęboko zaburzonym psychicznie oraz zdrowym - poszukującym drogi samorozwoju i samopoznania.

Od listopada 2008 współpracuję ze Stowarzyszeniem KARAN, pomagając głównie osobom uzależnionym i współuzależnionym. Cennym dla mnie doświadczeniem w pracy jest nieustająca sposobność zbliżania się do wytyczonych wraz z pacjentem celów oraz przekraczania ograniczeń.